ราคาห้องพัก

ประเภทห้องพัก
Room Type

ราคาวันธรรมดา

(อาทิตย์ – พฤหัสบดี)

ราคาวันหยุด

(ศุกร์ – เสาร์ – นักขัตฤกษ์)

บ้านสีฟ้า ห้องสำหรับ 8 – 10 คน (Family Room)

3,500

4,000

บ้านสีชมพู 2 ชั้น ห้องสำหรับ 2 คน (Standard)

1,200

1,500

บ้านสีชมพู 2 ชั้น ห้องสำหรับ 4 คน (Deluxe)

2,000

2,500

บ้านสีชมพู 1 ชั้น ห้องสำหรับ 2 คน (Standard)

1,200

1,500

บ้านสีชมพู 1 ชั้น ห้องสำหรับ 8 – 10 คน (Family Room)

4,500

5,000

ที่นอนเสริม (Extra Bed)

300

300